Kontakter

Åhhh om Reccen nån gång vill ha hjälp. Om Reccen nån gång vill ha stöd. Då finns dessa uggleluriga kontakter som kan hjälpa Reccen genom studierna.

Kontakt Inom UTN

Tyra Levin

Mottagningens projektledare

projektledare@recce.utn.se

UTN

Ordförande Uppsala Teknolog- och naturvetarkår

ordf@utn.se

Universitetskontakt

Studievägledare

Studievägledarna kan svara på de flesta frågor relaterade till din utbildning och hjälpa dig med de val du kommer ställas inför i din utbildning. Ett vägledningssamtal kan beröra många av livets områden. Vägledarna har tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden.

Tekniska program
Datavetare

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen hälsovård, här finns psykologer, kuratorer och läkare som alla är specialiserade på studenternas livssituation. Här erbjuds stöd, rådgivning, individuella samtal samt kurser inom olika områden. Alla besök är kostnadsfria!

Hemsida: sh.uu.se
receptionen@sh.uu.se

Lika villkorssamordnare för studenter

Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten finns en samordnare för studenter som är i behov av särskilt stöd. Samordnaren hjälper dig reda ut om du är i behov av särskilt stöd, och isåfall vilken typ av stöd vi har möjlighet att ge. Upplever du behov av stöd, men är tveksam om du har rätt till det, tveka inte att ta kontakt med fakultetens samordnare. Alla uppgifter du lämnar i samtal med samordnaren hanteras med diskretion, och inga uppgifter som du inte själv vill lämna ut förs vidare till t.ex. lärare eller kurskamrater.

Martin Holmberg
martin.holmberg@uadm.uu.se