Klassfest

ÅÅÅåh JA, Klassfesten är såklart ett av de mest spektakUGGLära evenemangen som sker under Mottagningen och framför allt är Klassfesten det allra käraste Kalaspinglan har. Reccen får här uppleva de två saker som ligger Kalaspinglan varmast om hjärtat: Kalas, och Pinglan i egen hög person såklart. Reccens klass är härmed högaktningsfullt inbjuden till Klassfest – en helt sensatiUVnell tillställning i Tältet med sång, spex och annat hotantotan som Reccen absolut inte vill missa.

Inför Klassfesten

För att flaxa plats till Klassfesten måste en biljett först reserveras via formuläret på TD-mottagningens hemsida, under fliken Biljettreservation. Reccen måste såklart därefter besöka Reccentralen för att betala för sig.
I Reccentralen finns även möjlighet att utrustas med ett pinglande Partykit som bland annat inkluderar Sångboken – en absolut nödvändig attiralj om Reccen känner att alla sånger inte sitter som en fjäder i vingen än. Det primära betalningsmedlet under Klassfesten är Spännkort och det Rekåmmenderas därför att införskaffa ett godtyckligt antal sådana i förväg.

Kalaspinglans cape är alltid ekiperad med det mest essentiella av Klassfest-materiel, vilket Reccen såklart Rekåmmenderas att efterfölja:

Ugglefär 3600 sekunder innan Klassfestens begynnelse nalkas har Reccens klass chans att lära sig den naturfenomenala Reccedansen. Reccen bör då infinna sig på exakt de koordinater som avtalats, och är såklart annars en fyrkant, om Reccen alltså inte är A-ROUND.

Under klassfesten

Reccens klass förväntas framföra ett egenkomponerat spex – max 5 minuter visningstid. För att samla Äggstra många poäng så Rekåmmenderar Kalaspinglan att detta spex innehåller rikliga mängder smör och socker tillägnat klassens programidol, Mediakåit eller Fadderkåit.

Om spex och sittning är något Owlklara koncept, bör Reccen inte missa de Flaximalt upplysande aktiviteterna Spexinfo och Gasqueinfo. Där får Reccen ta del av alla verktyg och finurligheter som behövs för att bemästra dessa ädla konster.