Φ-naldagen

Allting som har en början, har också ett slut. När två mottagningsveckor har gått och Reccen har börjat finna sin plats, är det dags för den mystiska, döfräsiga och alldeles mullverbara Φ-nalen den 5:e september. Rekå har i sin strålgång väglett Reccen för att nu fokuseras i en enda punkt i rumtiden, ett ögonblick. Även om Reccen blundar kommer Reccen se att denna sammanstrålning kommer vara med Reccen för alltid. Men innan slutet är slut kommer Reccen träda in i en ny fas - som student.

Finaldagen, Mottagningens svanesång, börjar på Fadderns valda destination, för Reccen med klass. Därefter är nästa destination den mytomspunna begynnelseplatsen där det universella spektrumet en gång uppstod. Efter en världsbildsomkullvältande dag fylld med knakelibrak behöver inte Reccens fortsatta äventyr vara ödesbestämt.

Φ-naldagstips:

Φ - En cykel är att Rekåmmendera (bussmöjlighet finns, fråga din Fadderkåit)
Φ - Följ vad er Fadderkåit säger (för kom ihåg - Rekå vet allt, ser allt och hör allt)
Φ - Medtag godtycklig mat ifall behövligt vid samlingstid

Viktiga hålltider att hålla

UPPSAMLING: Reccen blir informerad om mötesplatsen av Reccens Fadder innan Φ-naldagen äger rum, och kan med fördel träffa sin klass innan samlingstiden om så önskas. Men för att hålla koll på när Reccen senast ska träffa sin klass följs klockans uppslagsverk nedan:

08:00 - F

09:00 - X, K

10:00 - Ei, IT

13:00 - W, E

14:00 - Bi, MTi

15:00 - DV, I

16:00 - STS, Q

17:00 - ES, Mi

Efter en wUNDERbar uppsamling är det dags för Reccen att, tillsammans med klasskompisar, sätta sig på en cykel (eller flera), för cykeltåg mot den hemliga destinationen och anlända enligt schema som Faddern kommer att meddela er.

Superviktigt såklart att komma i tid för att inte missa det som Reccen absolut inte vill missa!


Φ-naldagens upplägg:

  • Reccen träffar upp sin klass vid mötesplats som Reccens Fadder presenterat
  • När alla är samlade färdas Reccen med sitt cykeltåg mot den hemliga destinationen
  • Något som Reccen absolut inte vill missa!!
  • Reccen cyklar iväg med sitt cykeltåg