Faddersöket

SÖK FADDER OCH HUVUDFADDER! 

Länk till anmälan: https://forms.gle/XViGZDDKd1bGCcDr7

 

Som fadder är du en del av Teknolog- och datavetarmottagningen och därmed engagerad  i Uppsala teknolog och naturvetarkår. Tillsammans med resterande faddrar,  huvudfaddrar samt fadderkommittén är du även en del av TD-mottagningens  fadderverksamhet. Som fadder finns du där för att vägleda reccarna under deras två  mottagningsveckor i Uppsala. Fadderverksamheten är en grundsten i TD-mottagningen  och krävs för att mottagningen ska fungera. 

Som en del av fadderverksamheten är du under mottagningen både en nära  kontaktperson till reccarna och en guide inför deras kommande liv i Uppsala. Som  fadder förväntas du delta under mottagningsveckorna och delta aktivt till att stötta TD mottagningens verksamhet. Du förväntas finnas där för reccarna, guida dem och svara  på frågor som kan uppstå under deras mottagningsveckor. Detta kommer ske i samspel  med varje sektions respektive programlag och huvudfaddrar som tillsammans jobbar  mot samma mål och vision för att skapa en fantastisk mottagning. Programlaget består  en Fadderkåit, en Mediakåit, en eller två Rekåiter och Proppar.  

Med tanke på den pågående pandemin finns det en risk för att uppgifter kommer att  förändras eller försvinna. Det kan innebära att du kan förväntas bidra till sådant som  inte specifikt nämns i denna postbeskrivning.  

Fadderns mandatperiod varar mellan 17 Maj och 5 September.
 

Huvuduppgifter

 • Verka för ett accepterande dryckesutbud, alltså att det ska vara lika naturligt att  välja ett alkoholfritt alternativ som ett med alkohol 
 • Verka för en inkluderande miljö där reccarna kan känna sig trygga
 • Aktivt verka för att alla reccar ska känna sig inkluderade i sin nya klass och i de aktiviteter som anordnas  
 • Aktivt berätta för reccarna om hur studenters vardagsliv ser ut och informera  om val som reccen kommer stå inför under sin första tid i Uppsala 
 • Skapa en integrerande miljö där reccarna kan känna sig välkomna 
 • Sträva efter att lära sig namnen på alla reccar i sin egen faddergrupp
 • Vara informerad om reccarnas schema för att kunna informera dem om mottagningsveckornas aktiviteter 
 • Uppmuntra reccarna till att ha så hög närvaro som möjligt under  mottagningsveckorna utan att reccarnas ordinarie undervisning påverkas
 • Finnas där för att hjälpa sin huvudfadder och Fadderkåit vid behov
 • Recceband (Gratis vid genomförande av fadderutbildningens två delar)
 • Fadderlathund 
 • Tillgång till de av TD-mottagningen bokade klassrum och lokaler
 • Andra engagerade i TD-mottagningen

Medel

 • Reccarnas schema
 • Recceband (gratis vid närvarande på fadderutbildningen)
 • Fadderlathund
 • Tillgång till de av TD-mottagningen bokade klassrum och lokaler
 • Andra engagerade i TD-mottagningen

Förmåner

 • Intyg på utfört arbete och nerlagd tid efter utfört uppdrag (givet närvaro på fadderutbildningen samt ett utfört jobb enligt postbeskrivningen)
 • Inbjudan till ett faddertagg

Skyldigheter

 • Utföra fadderutbildningens onlinedel 
 • Närvara på fadderutbildningen  
 • Följa de instruktioner som givits av huvudfadder, Fadderkåit eller annan TD engagerad 
 • Meddela huvudfadder eller Fadderkåit om eventuella situationer som uppstått • Kontinuerligt informera TD-mottagningens engagerade om hur reccarna mår  under mottagningsveckorna 
 • Att följa UTN:s policyer under mandatperioden 
 • Inte ingå i intima relationer med reccar under mottagningen

Postbeskrivning för Huvudfadder 2021

Som huvudfadder är du en del av Teknolog- och datavetarmottagningen och därmed  engagerad i Uppsala teknolog och naturvetarkår. Tillsammans med resterande faddrar,  huvudfaddrar och fadderkommittén är du även en del av TD-mottagningens  fadderverksamhet. Som huvudfadder finns du där för att vägleda Reccarna under deras  två mottagningsveckor i Uppsala samt har mer ansvar för att organisera och koordinera  faddrarna för ditt program. Du ska även fungera som en kommunikationslänk mellan  reccar, faddrar och resten av TD-mottagningen, särskilt med Fadderkåiten för respektive  program. Fadderverksamheten är en grundsten i TD-mottagningen och krävs för att  mottagningen ska fungera.  

Som en del av fadderverksamheten är du under mottagningen både en nära  kontaktperson till reccarna och en guide inför deras kommande liv i Uppsala. Som  huvudfadder förväntas du delta under mottagningsveckorna och arbeta aktivt för att  stötta TD-mottagningens verksamhet. Du förväntas finnas där för reccarna, guida dem  och svara på frågor som kan uppstå under deras mottagningsveckor. Detta kommer ske i  samspel med varje sektions respektive programlag och huvudfaddrar som tillsammans  jobbar mot samma mål och vision för att skapa en fantastisk mottagning. Programlaget  består en Fadderkåit, en Mediakåit, en eller två Rekåiter och Proppar.  

Att vara huvudfadder medför ett extra ansvar under mottagningen, men inte  nödvändigtvis mer arbete. För att som huvudfadder få önskad hjälp av faddrarna gäller  det att inte vara rädd för att be om hjälp eller ställa krav på faddrarna. Blir detta ett  problem under mottagningen är det viktigt att ta hjälp av respektive Fadderkåit eller en  annan TD-engagerad. 

Med tanke på den pågående pandemin finns det en risk för att uppgifter kommer att  förändras eller försvinna. Det kan innebära att du kan förväntas bidra till sådant som  inte specifikt nämns i denna postbeskrivning.  

Huvudfadderns mandatperiod varar mellan 17 Maj och 5 September.
 

Huvuduppgifter

 • Vara en kommunikationslänk mellan reccar, sektion och TD-engagerade
 • Verka för ett accepterande dryckesutbud. Det ska alltså vara lika naturligt att välja ett alkoholfritt alternativ som ett med alkohol  
 • Verka för en inkluderande miljö där reccarna kan känna sig trygga 
 • Skapa en integrerande miljö där reccarna kan känna sig välkomna 
 • Aktivt verka för att alla reccar ska känna sig inkluderade i sin nya klass och i de  aktiviteter som anordnas 
 • Aktivt berätta för reccarna om hur studenters vardagsliv ser ut och informera om val som reccen kommer stå inför under sin första tid 
 • Sträva efter att lära sig namnen på alla reccar i sin egen faddergrupp 
 • Vara informerad om reccarnas schema för att kunna informera dem om mottag ningsveckornas aktiviteter 
 • Uppmuntra reccarna till att ha så hög närvaro som möjligt under mottagnings veckorna utan att reccarnas ordinarie undervisning påverkas 
 • Finnas där för att hjälpa sin Fadderkåit vid behov 
 • Ansvara för att det finns faddrar på plats när det behövs. Sträva efter att det  alltid ska finnas faddrar på området när reccarna är där för att svara på  eventuella frågor och visa vägen  
 • Ansvara för att minst en fadder i respektive faddergrupp är nykter under alla  aktiviteter  
 • Kunna alla lekar som står med i fadderlathunden  
 • Hålla i en rundvandring på Ångström och ITC för reccarna  
 • Organisera aktiviteter för reccarna när de inte är schemalagda på andra  aktiviteter samt göra ett schema över dessa innan mottagningens början 
 • Vara med sin klass och eventuellt leda lekar med klassen innan finaldags ceremonin 
   

Medel

 • Reccarnas schema
 • Recceband (Gratis vid genomförande av fadderutbildningens två delar)
 • Fadderlathund
 • Tillgång till de av TD-mottagningen bokade klassrum och lokaler och ett system för att boka dessa.
 • Ditt programs programlag (Fadderkåit, Mediakåit, Rekåit och Propp) och deltagande på ett möte med programlaget.
 • Andra engagerade i TD-mottagningen.

Förmåner

 • Intyg på utfört arbete och nerlagd tid efter utfört uppdrag (givet närvaro på fadder- och huvudfadderutbildning samt ett utfört jobb enligt postbeskrivningen).
 • Inbjudan till ett faddertagg
 • Inbjudan till ett huvudfaddertack

Skyldigheter

 • Närvara på fadderutbildningen samt på huvudfadderutbildningen
 • Följa de instruktioner som givits av Fadderkåit eller annan TD-engagerad
 • Meddela Fadderkåit eller annan TD-engagerad om eventuella situationer som uppstått
 • Kontinuerligt informera TD-mottagningens engagerade om hur reccarna mår under mottagningsveckorna
 • Att följa UTNs policyer under mandatperioden
 • Inte ingå i intima relationer med reccar under mottagningen