Andra mottagningar

Samtidigt som reccen njuter av sin uttifräcka mottagning pågår det parallelt flera andra mottagningar i Uppsala


Basårs-mottagningen

Är till för de studenter som läser basåret vid campus Ångström. De känns igen med sina solgula kepsformade huvudbonader.


MFK-mottagningen

Studenter vid matematik-, kemi-, fysik- eller ämneslärarutbildningarna.


International reception

Även om det känns som att reccen är den som rest allra längst för att ta sig till sin mottagning finns det dom som rest uttergloben runt för att hitta hit. 


Geovetar- och Biologmottagningen

Flytta berg, forska på utterstammen eller rädda världen, ja mycket kommer dessa studenter att få lära sig under sin tid i Uppsala.