Andra mottagningar

Samtidigt som Reccen njuter av sin mottagning pågår det parallellt flera andra mottagningar i Uppsala.

Basårs-mottagningen

Är till för de studenter som läser basåret vid campus Ångström. De känns igen med sina solgula kepsformade huvudbonader.


MFK-mottagningen

Mottagning för studenter vid matematik-, kemi-, fysik- eller ämneslärarutbildningarna.


International reception

Även om det känns som att reccen är den som rest allra längst för att ta sig till sin mottagning finns det dom som rest globen runt för att hitta hit. 


Geovetar- och Biologmottagningen

Flytta berg, forska på mullvadsstammen eller rädda världen, ja mycket kommer dessa studenter att få lära sig under sin tid i Uppsala.