Har något hänt dig?

Mottagningen accepterar ingen form av sexuella trakasserier. Om du har blivit utsatt för en incident kommer vi, med din tillåtelse, hjälpa dig att göra en polisanmälan.

Mottagningen ska vara en plats där alla kan känna sig trygga. Därför behöver vi er hjälp för att rapportera in sånt som inte är okej så att vi kan lösa problemet direkt eller förebygga det. Det spelar ingen roll om du är recce, fadder eller volontär - alla har rätt att känna sig lika trygga! 
För att anmäla en incident fyller du i detta formulär: Anonymt kontaktformulär

Har du blivit illa behandlad, blivit kränkt eller trakasserad av någon eller något? Anmäl det här!

Har du skadat dig under - eller i anslutning till mottagningsverksamheten eller mottagningsområdet? Anmäl det här!

Har du upptäckt något som potentiellt kan vara en fara för andra eller som får dig att känna dig otrygg? (t.ex trasig utrustning eller lokal, brandfarliga lösningar eller bristande rutiner) Anmäl det här!

Du kan anmäla sådant som hänt och sådant som du tror det finns risk för att det kan hända. Du kan anmäla sådant som hänt dig eller sådant som hänt andra. Formuläret är helt anonymt men det finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter ifall man vill bli kontaktad av en mottagningsengagerad för uppföljning.