Informationsteknologiskt centrum

Campus: Informationsteknologiskt centrum
Förkortningar: ITC, Pollax
Adresser: Lägerhyddsvägen 2
Reccegrupper: Alla

Åååååhh!! Binär och Bläck skulle såklart vilja välkomna alla reccar till Polacksbacken! Detta campus kallas också Pollax om man vill prata matrixigt och ligger precis intill Ångström. Det uppenbarar sig som spaceigt orangeröda byggnader. Här hänger teknologer och naturvetare i mängder och Reccen kommer läsa kurser här, speciellt inom IT! (Som självklart är det bästa ämnet!)

Polacksbacken består av flera uttervänliga hus där numreringen kan liknas vid huller om kanelbuller. Hus 2 ligger precis bredvid hus 4, tätt följt av hus 1. Såklart! Mitt på området finner Reccen en gräsmatta med massor av plats för snajdiga lekar.

Promenerar Reccen mellan husen så kommer Reccen så småningom till det sliriga kåhrhuset Uthgård! Här kan Reccen, förutom att ställa kluriga frågor till kårens ledningsgrupp, också värma matlådan och köpa kalasgott kaffe och fika. Om Reccen vill ha en plats att gräva ner sig i studierna, kan det med fördel göras här.

Om Reccen skulle bli hungrig på Pollax så finns det givetvis mumsiga mikrovågsugnar i källaren på hus 1 och hus 2. Mikrokö är att föredra och antalet mikrovågsugnar är speciellt imponerande! Känner Reccen sig inte helt matrixig på matlagandet finns det såklart en krokifräck restaurang som heter Rullan i hus 6, mittemot hus 2, 4 och 1.

Till Pollax tar Reccen med fördel buss från centralstationen. I riktning mot hållplatsen Polacksbacken finns många alternativ, till exempel buss med UL-appen. Binär och Bläck kan dock verkligen Rekåmmendera hojen i alla lägen, det krokilurigaste sättet att transportera sig i Uppsala!

Detaljerad karta finns här.

BLÄCKINÄR VISAR VÄGEN