Till uppropet

Uppropen kommer ske på två ställen under dagen, i Siegbahnsalen på Ångström och i Polacksaulan på ITC. För att se ett schema för vilka program som har upprop var och när kan Reccen med fördel klicka HÄR.

När Reccen väl har hittat till Ångström är det uttifräckt lätt hitta till Siegbahnsalen. När Reccen gått in genom huvudentrén så fortsätter Reccen bara rakt fram genom korridoren så dyker Siegbahn (även kallad SiggeB) upp på vänster sida, markerad med den krokilurigt pedagogiska texten “Siegbahn” ovanför dörren.

Polacksbacken består av flera hus, vilket till en början kan verka förvirrande för Reccen. Huset Reccen vill till för uppropet är hus nr 6 där Polacksbackens Aula (även kallad Paulan) ligger, detta är även den största föreläsningssalen på området. Många krokiluriga vägar leder till Paulan och på bilden som visar Ångström och Informationsteknologiskt centrum (kallas ITC eller Pollax) ser Reccen hur husen är numrerade. För att göra det spaceat enkelt för Reccen att se var Polacksbackens Aula ligger är ingången markerad med en snajjdig blå stjärna.

Busshållplatsen vid ITC och Ångström är matrixigt markerad med inte bara en, utan två, gula kvadrater och busstider kan med fördel undersökas HÄR.