Kontakter

Åååååh! Om reccen nå'n gång vill ha hjälp, stöd eller letar efter någon med lite extra information har Binär såklart listat upp några lämpliga kontakter på denna hippotastiska sida.

Kontakt inom UTN

Fadderkås jourtelefon

073-3936170

Mottagningens projektledare

projektledareatrecce.utn.se

UTN

ordfatutn.se

Universitetskontakt

Studievägledare

Studievägledarna kan svara på de flesta frågor relaterade till utbildning, och kan hjälpa till med de val du kommer att ställas inför senare i utbildningen.

Tekniska program

Datavetare

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Här finns psykologer, kuratorer och läkare. Alla specialiserade på studenters livssituation.

Hemsida: www.sh.uu.se

receptionenatsh.uu.se

Samordnare av studenter i behov av särskilt stöd

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en samordnare för studenter i behov av särskilt stöd du vid behov kan vända dig till. Samordnaren hjälper dig att reda ut om du är berättigad till särskilt stöd, och i så fall vilken typ av stöd vi har möjlighet att ge.

martin.holmbergatuadm.uu.se 

018-4711068 / 0704-250543

Övriga kontakter

Universitetskyrkan

Hos Universitetskyrkan kan du till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt. De ordnar också olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Hemsida

Kontakter

UL

Om man inte har en cykel så kan det vara en typiskt bra idé att hålla lite koll på bussarna i Uppsala. På UL:s hemsida kan du hitta busstabeller, reseplanerare etc