Om Mottagningen

Grattis och välkommen till Uppsala! Du har valt att börja studera på TekNat-fakulteten vid Uppsala universitet, ett fenomenalt bra val som du aldrig kommer att ångra.

Måndagen den 26e augusti börjar ditt studentäventyr. Vi på Uppsala teknolog- och naturvetarkår arrangerar en mottagning för dig och de andra cirka 900 nya teknolog- och datavetarstudenterna som börjar på TekNat-fakulteten. Mottagningen består av massor av aktiviteter som är till för att ni ska lära känna varandra och bli trygga i er studiemiljö. Mottagningen är inte en nollning eller inspark som är till för de äldre studenterna, utan har syftet att de nya studenterna ska känna sig välkomna. Alkohol står inte i fokus under mottagningen och det råder inga förväntningar på att alkohol ska eller inte ska drickas under dessa två veckor, det valet är alltid upp till var och en.

 

Alla aktiviteter är frivilliga, men vi hoppas såklart att du vill vara med på så mycket som möjligt då det ligger mycket tanke och arbete bakom dem. Mottagningen inleds med ett upprop där det är obligatoriskt att närvara för att behålla din plats på universitetet. Mer information om uppropet finns här.

Under mottagningsveckorna kommer Rekå, Fadderkå och Mediakå att finnas vid din sida för att förgylla tiden med busiga lekar, utterbara spex, spännande uppdrag och kalasiga klassfester. Dessa grupper gör allt för att just din mottagning ska bli ett minne för livet och vi hoppas verkligen att du vill vara med!