Reccepub

När Reccens krafter börjar sina och Reccen mer och mer börjar likna en laptop i energisparläge behövs såklart matrixad mat och dryck. Reccen behöver dock inte frukta, för [tæ:sk] har kirrat biffen. Därför bjuder [tæ:sk] in till de två kroxettiga Reccepubarna där Reccen, utöver att förtära mat och dryck av Recceturang-klass, har chans att spela mysiga spel och vinna cyberfina priser i den snajjdiga frågesporten, som Reccen med fördel tävlar i tillsammans med Reccens klasskompisar.

Maten och drycken står UTN:s klubbverk för och pubarna hålls i UTN:s krokifräcka kårhus, Uthgård.

Reccen kan med fördel lägga följande datum och tider på minnet för att inte missa:

  • Fredag vecka 1 kl. 17.15 - 22.30, den 31:a Augusti
  • Onsdag vecka 2 kl. 17.15 - 22.30, den 5:e September.