Program & scheman

 

Schemaförklaring

Reccen hittar med fördel sitt schema under respektive programsida och här nedan finner Reccen en förklaring över hur Reccen skall tolka informationen i schemat:

Områden:
ITC - Informationstekniskt centrum (Polacksbacken)
Ång - Ångströmlaboratoriet

Salskoder:
ITC/Aula - Polacksbackens Aula
ITC/6140 - Mässen
Ång/10101 - Siegbahnsalen
Ång/10134 - Polhemsalen
Ång/10132 - Häggsalen