Program & scheman

 

Schemaförklaring

Reccen hittar med fördel sitt schema under respektive programsida och här nedan finner Reccen en förklaring över hur Reccen skall tolka informationen i schemat:

Områden:


ITC - Informationstekniskt centrum (Polacksbacken)

Ång - Ångströmlaboratoriet

Salskoder:


ITC/Aula - Polacksbackens Aula

ITC/6140 - Mässen

Ång/10101 - Siegbahnsalen

Ång/10134 - Polhemsalen

Ång/10132 - Häggsalen