Energisystem

Föreningen Energisystemteknologerna (FET) är föreningen för studenter som läser till civilingenjör i energisystem. FET driver studiesociala frågor, utbildningsfrågor och jobbar för att öka kontakten mellan studenter, alumner och företag. Alla som är engagerade inom FET gör det för att se till så att vår utbildning håller den högsta av standarder.

För att stärka sammanhållningen inom programmet anordnar vi olika socialevenmang som te.x. sittningar, idrottsaktiviteter och mycket annat roligt. Redan nu under mottagningen anordnar vårt klubbverk en kräftskiva!

Välkommen till programmet, vi ses i höst!

 

Kontakt

Gustaf Krottler,
Ordförande Föreningen Energisystemteknologerna

es-ordfatutn.se

Hemsida: es.utn.se

Schema

Ååh, Här kan Reccen lära sig prenumerera på sitt schema.