Energisystem

Föreningen Energisystemteknologerna (FET) är föreningen för studenter som läser till civilingenjör i energisystem. För att stärka sammanhållningen inom programmet anordnar vi olika sociala evenmang som sittningar, idrottsaktiviteter och mycket annat roligt. Redan nu under Mottagningen anordnar vårt klubbverk kvällsgrillning! FET driver studiesociala frågor, utbildningsfrågor och jobbar för att öka kontakten mellan studenter, alumner och företag. Alla som är engagerade inom FET gör det för att se till så att vår utbildning håller den högsta av standarder samt för att göra studietiden till den bästa tiden för alla studenter.

Välkommen till programmet, vi ses under hösten!

 

Kontakt

Melker Ehrenström, Ordförande Föreningen Energisystemteknologerna

es-ordfatutn.se

Hemsida: es.utn.se

Schema

Ååh, Här kan Reccen lära sig prenumerera på sitt schema.