Energisystem

Föreningen Energisystemteknologerna (FET) är föreningen för alla studenter som läser till civilingenjör i energisystem. Vi driver bland annat utbildningsfrågor, studiesociala frågor och jobbar för att öka kontakten mellan studenter, alumner och företag. All verksamhet präglas av viljan att bidra till att alla studenter på programmet ska ha en så bra studietid som möjligt. För att stärka sammanhållningen på programmet anordnar vi pluggfika, kryssningar, idrottsaktiviteter och många andra festligheter. Redan under mottagningen ses vi på kräftskivan och kanske hänger vi lite i det nya sektionsrummet.

Välkommen till programmet, vi ses i höst!

Kontakt

Emma Ekberg Berry,
Ordförande Föreningen Energisystemteknologerna

es-ordfatutn.se

Hemsida: es.utn.se

Schema

Ååh, Här kan Reccen lära sig prenumerera på sitt schema.