Miljö- och vattenteknik

WAWE är sektionen för studenter som har skönt gung och som will rädda wärlden! 

På wår wåg balanserar wi ett makalöst studentliw med högkwalitatiwt plugg som tar dig dit du will! Wårt fantastiska klubbmästeri ser till att det aldrig är långt till nästa stora fest och på wåra pluggmys hjälper wi dig med skolarbetet när motiwationen tryter. Med wårt idrottsutskott står ditt liw aldrig still, och med wårt metorskapsprogram går du aldrig utan wägledning. Wi är den ljusblå sektionen och wi ska se till att du triws som fisken i wattnet här i Uppsala!

WÄLKOMMEN!

 

Kontakt

Hedda Bothin, Ordförande W-sektionen
w-ordfatutn.se

Hemsidan: w.utn.se

Schema

Ååh, Här kan Reccen lära sig prenumerera på sitt schema.