Vi är mottagningen

TD-mottagningens aktiviteter arrangeras och administreras ideellt av följande grupper: Fadderkå, Mediakå, Rekå och propplärarna. Läs mer om alla dessa grupper via menyn till höger. TD-mottagningen vill även rikta ett speciellt tack till alla faddrar och volontärer vars arbete är en förutsättning för att mottagningen ska kunna genomföras. 

Teknolog- och datavetarmottagningen är ett arrangemang som anordnas av Uppsala Teknolog- och naturvetarkår (UTN). UTN är alltså Reccens nya kår och om Reccen inte redan har gått med i kåren eller missat att klicka i "Jag vill bli medlem i UTN" på Recceenkäten så kan Reccen gå med i kåren genom att gå till utn.se/blimedlem. Det är gratis att bli medlem samt att Reccen får förmånspriser på mat och dryck i Cafét i kårhuset samt andra framtida evenemang som anordnas av UTN. Vill Reccen läsa mer om UTN och deras verksamhet kan Reccen med fördel gå in på www.utn.se.