Vi är mottagningenTeknolog- och Datavetarmottagningens aktiviteter arrangeras och administreras ideellt av bland andra Fadderkå, Mediakå, Gruppkoordinatorer och Propplärarna. Reccen kan läsa mer om alla dessa grupper och om mystiska Rekå via menyn till höger.

TD-mottagningen, som den kallas i folkmun, vill även rikta ett tack till alla faddrar och volontärer vars arbete är en essentiell förutsättning för att TD-mottagningen ska kunna genomföras.