Faddrar

Likt en youtube tutorial kommer Faddrarna att guida reccen under hela mottagningen. Behöver Reccen en spacead outfit eller har Reccen svårt att lokalisera är det bara att hugga tag i en Fadder som givetvis kommer ge bodil-bra tips. Faddrarna glider runt i sina snajdiga ovvar och med deras krokodil-dundee-listiga aktiviteter och råd kommer de göra Reccens tid cyber-bra.