Vi är mottagningen

Teknolog- och Datavetarmottagningens aktiviteter arrangeras och administreras ideellt av bland annat Fadderkå, Mediakå och Propplärarna. Reccen kan läsa mer om alla dessa grupper och om mystiska Rekå via knappen nedanför eller i huvudmenyn.

TD-mottagningen, som den även kallas, vill också rikta ett stort tack till alla faddrar och volontärer vars arbete är en essentiell förutsättning för att TD-mottagningen ska kunna genomföras.