Om UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är #dinstudentkar och jobbar för att tillvarata och bevaka er studenters intressen i frågor som rör er utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, av studiesocial karaktär eller handla om arbetslivet.

Kårens förhoppning är att studiebevakningen på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska bedrivas nära de berörda studenterna. I UTN:s högsta beslutade organ, fullmäktige (förkortat FUM), finns alla studenter direkt representerade av sin sektionsförening.

Våra medlemmar är de som bygger UTN:s verksamhet och det är studenter som på olika sätt valt att engagera sig som driver kåren framåt. Varje år arbetar elva stycken studenter heltid för kåren, men utöver dessa engagerar sig över 1 000 studenter årligen, helt ideellt, för att genomföra kårens alla projekt.

Det är våra medlemmar som är UTN och det är era åsikter som för oss framåt, inte bara som kår, utan tillsammans kan vi se till att vi alla får en utbildning i världsklass i en av Sveriges roligaste och bästa studentstäder!