Byggteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig bred kompetens inom det byggtekniska området, där teknik kombinerat med god utformning skapar förutsättningar för ett hållbart byggande av vårt framtida samhälle. Du får en helhetsbild av byggprocessen från byggnadsutformning till förvaltning. Du lär dig om olika byggnadsmaterial och deras påverkan på miljön och hur du kan resonera kring fukt och energi i byggnader. Du får också lära dig hur du räknar på byggnadskonstruktioner och att rita upp byggnader tredimensionellt med datorstöd.

Programmets direkta koppling med det lokala näringslivet, samt det stora behovet av byggingenjörer, ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

Ledarskap, industriell ekonomi och byggstyrning med entreprenadjuridik är också sådant du kommer studera inom programmets ram. Allt detta ger dig en utmärkt grund att stå på inför dina framtid som yrkesverksam byggnadsingenjör.

Kontakt

Selma Droschke, Ordförande H-sektionen

h-ordf@utn.se
Hemsida: Hsektionen.com
Se hela ditt schema här!

Denna veckans schema