Nationer

Under mottagningens första dagar kommer Reccen att få uppleva det krabbtastiska som är Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Φ Rekåmmenderar därför att Reccen skriver in sig i kåren, så att Reccen kan ta del av fördelaktiga rabatter och få sin röst hörd. Reccen kommer även få möjlighet att skriva in sig på en eller flera av Uppsalas 13 nationer. Varför ska reccen göra det? Jo, för att Reccen då får sitt alldeles egna nationskort som är passagen till nationernas fantastiska värld med fester, aktiviteter och mycket annat.

Om Reccen av någon klämkäck anledning vill skriva in sig i förväg eller kanske inte hann med att skriva in sig på plats, kan Reccen krabbigt lätt skriva in sig online. Guide till hur man blir medlem i UTNs kår hittas här, guide till hur man går med i en nation hittas här. För att Reccen ska kunna komma in på nationerna behövs ett tillfälligt nationskort, detta kan endast hämtas ut fysiskt på nationerna. 

Har Reccen svårt att bestämma sig bland nationernas alla dimensioner? Nedan finner reccen Φ’s nationsguide.

-s nationsguide

Ååååh hallåååå Reccen, väldigt bra att ha hittat till Φ’s magniΦka guide! Häng med på denna crabstanding resa genom de 13 nationer som Φnns i Uppsala. Φ Rekåmmenderar starkt att vara medlem i minst en nation då detta ger Reccens oändligt anormala möjligheter.

På nation kommer Reccen få möjlighet till att köpa billig mat och dryck, partaja många dagar i veckan och träffa andra Reccar från andra campus. Φ tipsar även om att engagera sig i nationer. Många nationer har bostäder och stipendier att söka. På varje nations hemsida Φnns ännu mer fenomenal information för Reccen att ta del av.

Till en början har inte valet av nation(er) speciellt stor inverkan på Reccens kommande studentliv, eftersom ett medlemskap i en av dem ger en krabbig access till allihopa. Skulle Reccen sedan upptäcka att åh vilken krabbabalik, fel nation har valts av odeΦnierad anledning, kan Reccen byta inom en rimlig tidsrymd.
Gotlands Nation
Gästrike - Hälsingland nation
Göteborgs nation
Kalmars nation
Södermanlands - Nerikes nation
Smålands nation
Norrlands nation
Stockholms nation
Uplands nation
Värmlands nation
Västmanland - Dala nation
Västgöta nation
Östgöta nation