Spexinfo

Det finns många olika sätt att framföra spex på, och det kan vara svårt att veta hur man ska göra. Vad ett spex faktiskt är kommer att redas ut under denna timme. Med hjälp av Fadderkå och Mediakå kommer Reccen att få lära sig vad som är KRABBceptabelt så ingen drunknar när reccen spexar. Allt detta så att Reccen kan känna sig som den mest KRABBtastiska spexaren i stan och ha något roligt att visa upp under hela sin studietid. Men inte minst så att Reccen har ett KRABBElurigt spex till sin klassfest.

Var: Eva Von Bahr

När: se Reccens schema!

VI SES I EVA VON BAHR!