Klassfest

ÅÅÅåh JA, Klassfesten är såklart ett av de mest KRABBtastiska evenemangen som sker under Mottagningen och framför allt är Klassfesten det allra käraste Kalaspinglan har. Reccen får här uppleva de två saker som ligger Kalaspinglan varmast om hjärtat: Kalas, och Pinglan i egen hög person såklart. Reccens klass är härmed högaktningsfullt inbjuden till Klassfest – en helt KRABBilös tillställning i Tältet med sång, spex och annat som Reccen absolut inte vill missa.
Biljettreservation
navigate_next

Inför Klassfesten

För att knipa plats till Klassfesten måste en biljett först reserveras via formuläret på TDB-mottagningens hemsida, under fliken Biljettreservation. Reccen måste såklart därefter besöka Reccentralen för att betala för sig. I Reccentralen finns även möjlighet att utrustas med ett pinglande Partykit som bland annat inkluderar Sångboken – en absolut nödvändig attiralj om Reccen känner att alla sånger inte sitter som en KLO på armen. Det primära betalningsmedlet under Klassfesten är Spännkort och det Rekåmmenderas därför att införskaffa ett godtyckligt antal sådana i förväg.

Kalaspinglans cape är alltid ekiperad med det mest essentiella av Klassfest-materiel, vilket Reccen såklart Rekåmmenderas att efterfölja:

  • Sångbok
  • Penna av färgglad typ
  • Spännkort
  • Spänn till Spännkort
  • Kalasig outfit enligt tema
  • Ett anomaliskt Kalas-mood

Under klassfesten

Reccens klass förväntas framföra ett egenkomponerat spex – max 5 minuter visningstid. För att samla en Anomali mängder poäng så Rekåmmenderar Kalaspinglan att detta spex innehåller rikliga mängder smör och socker tillägnat klassens programidol, Mediakåit eller Fadderkåit.

Om spex och sittning är något KRABBigt oklart koncept, bör Reccen inte missa de KLOgrippande upplysande aktiviteterna Spexinfo och Gasqueinfo. Där får Reccen ta del av alla verktyg och finurligheter som behövs för att bemästra dessa ädla konster.