Gasqueinfo

ÅHHHH såklart kan Reccens liv bli ännu mer KRABBtastiskt med sittningar och gasquer som är KRABBolösa!!!!! För att Reccen inte ska struggla under dessa KRABBtroliga tillställningar bör Reccen närvara på den KRABBeluriga Gasqueinfon. På denna tillställning kommer Rekå att gå i sidleds igenom all studentvärldens vett och etikett med en helt otKLOlig show av högsta klass, så att Reccen blir lika KLOk som krabban på Klassfesten. 

Var: se Reccens Schema!
När: För exakt dag och tid, se Reccens Schema

CRAB YOU THERE!