Program & scheman

Schemaförklaring

Reccen hittar med fördel sitt schema under respektive programsida och här nedan finner Reccen en förklaring över hur Reccen skall tolka informationen i schemat:

Hitta på området

Om reccen mot förmodan inte hittar till Ångströms alla vrår, dammråttor och klassrum sitter den självklart inte i knipa. Reccen kan då med fördel kolla in en krabbtastiskt bra karta över Ångström.

För reccar som är crawsome på teknik Rekåmmenderas även MazeMap the app, där reccen kan skriva in salar och se sin resa mot dem. KLOkt att ladda ner så fort som möjligt!
Karta
navigate_next

Salskoder & vanliga salar

Vanliga salar:
Ång/10101 - Siegbahnsalen
Ång/10134 - Polhemsalen
Ång/10132 - Häggsalen 
Ång/1001195 - Eva von Bahr
Ång/101136 - Evelyn Sokolowski
Ång/101121 - Sonja Lyttkens
Ång/101195 - Heinz-Otto Kreiss