Program & scheman

Schemaförklaring

Reccen hittar med fördel sitt schema under respektive programsida och här nedan finner Reccen en förklaring över hur Reccen skall tolka informationen i schemat.

Om reccen mot förmodan inte hittar till ångströms alla vrår, dammråttor och klassrum ska denne självklart inte sitta och uggla. Reccen kan då med fördel kolla in en uggligt bra karta över ångström här.

Salskoder:

Vanliga salar:
Ång/10101 - Siegbahnsalen
Ång/10134 - Polhemsalen
Ång/10132 - Häggsalen
Ång/10K1190 - Eva von Bahr
Ång/101136 - Evelyn Sokolowski
Ång/101121 - Sonja Lyttkens
Ång/101195 - Heinz-Otto Kreiss