Byggteknik

Kontakt

Patricia Kunda, Ordförande H-sektionen

h-ordf@utn.se

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig bred kompetens inom det byggtekniska området. Du lär dig allt från att planera och arbetsleda ett bygge, till att förstå samband mellan teknik och verklighet. Förutom bredden får du under sista terminen möjlighet att fokusera extra på exempelvis konstruktion eller byggnadsvård.

Programmets direkta koppling med det lokala näringslivet, samt det stora behovet av byggingenjörer, ger dig goda karriärmöjligheter efter examen

Se hela ditt schema här!

Programlaget

Proppar

No items found.

Huvudfaddrar

No items found.

Denna veckans schema