Vi är mottagningen

Teknolog-, datavetar- och basmottagningens aktiviteter arrangeras och administreras ideellt av bland andra Fadderkå, Mediakå, gruppkoordinatorerna och Propplärarna. Reccen kan läsa mer om alla dessa grupper och om mystiska Rekå nedan.

TDB-mottagningen, som den även kallas, vill också rikta ett stort tack till alla faddrar och volontärer vars arbete är en essentiell förutsättning för att TDB-mottagningen ska kunna genomföras.