Har något hänt dig?

Mottagningen accepterar inga former av sexuella trakasserier. Om du har blivit utsatt för en incident kommer vi, med din tillåtelse, hjälpa dig att göra en polisanmälan.

Mottagningen ska vara en plats där alla kan känna sig trygga. Därför behöver vi er hjälp för att rapportera in sånt som inte är okej så att vi kan lösa problemet direkt eller förebygga det. Det spelar ingen roll om du är recce, fadder eller volontär - alla har rätt att känna sig lika trygga!

Har du blivit illa behandlad, blivit kränkt eller trakasserad av någon eller något? Har du skadat dig under - eller i anslutning till mottagningsverksamheten eller mottagningsområdet? Har du upptäckt något som potentiellt kan vara en fara för andra eller som får dig att känna dig otrygg? (t.ex trasig utrustning eller lokal, brandfarliga lösningar eller bristande rutiner)

För att anmäla någon av dessa incidenter fyller du i detta formulär: anonymt formulär
Du kan anmäla sådant som hänt och sådant som du tror det finns risk för att det kan hända. Du kan anmäla sådant som hänt dig eller sådant som hänt andra. Formuläret är helt anonymt men det finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter ifall man vill bli kontaktad av en mottagningsengagerad för uppföljning. Inskickade svar går direkt till mottagningens projektledare och vice projektledare, och kan inte läsas av någon annan.