Medicinsk Teknik

Kontakt

Patricia Kunda, Ordförande H-sektionen

h-ordf@utn.se

Medicintekniska produkter och lösningar bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet. Tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och mer aktivt liv. Men utvecklingen måste fortsätta. Det finns exempelvis behov av att kunna ställa tidigare diagnos för cancersjukdomar, att följa upp och se effekten av olika slags behandlingar, eller att kunna ta fram nya lösningar för sjukvård på distans. För det krävs teknisk specialistkompetens inom området medicinsk teknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik har tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn. På programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som medicintekniker inom sjukvård eller industri. Programmet innefattar också verksamhetsförlagd utbildning i form av laborativa moment och praktik på något av flera regionsjukhus som anslutit sig till programmet.

Du som söker programmet har förmodligen ett tekniskt intresse och vill vara med om att förbättra sjuk- och hälsovården.

Se hela ditt schema här!

Programlaget

Proppar

No items found.

Huvudfaddrar

No items found.

Denna veckans schema