Kramskola

Här är ett uggelbart tillfälle att sprida lite extra kärlek och lära sig nya naturfenomenala kramar! Under Stingfestivalen hålls ett flaxtastiskt event av kramexperterna i fadderkå för att se till att reccen är redo att lämna boet.

Efter kramskolan finns chansen att köpa ett flaxifräckt märke i begränsad upplaga. Om du anar ugglor i mossen att en annan recce känner sig ledsen, ge dem en hand-kram och led dem hit!

Tid: 13:15-13:45
Plats: TBA